Verwijdering nier

Uw behandelend uroloog heeft met u besproken dat er een reden is om uw nier te verwijderen. Dit kan zijn omdat er een kwaadaardigheid in het spel is, of omdat de nier slecht/niet meer werkt maar wel veel klachten veroorzaakt zoals ontstekingen en/of pijn. In het algemene deel over kijkoperaties hebt u kunnen lezen over het hoe en waarom van een kijkoperatie. Om de nier in zijn geheel te kunnen verwijderen, zal het in het algemeen nodig zijn om één van de sneetjes te vergroten, zeker bij verdenking op kwaadaardigheid. Meestal krijgt u hiervoor een sneetje van 6 à 7 cm in de onderbuik (cfr. tekening infra).

Indicaties

  • Niertumor
  • Pyelum- of uretertumor = tumor van de hogere urinewegen
  • Afunctionele/uitgebluste (schrompel-)nier
  • Verdachte niercyste (mogelijk kwaadaardig)

Na de operatie

De verwijderde nier wordt na de operatie altijd nog door de patholoog nagekeken onder de microscoop. Ook wanneer er geen verdenking op kwaadaardigheid is wordt dit voor de zekerheid gedaan. De uitslag is ongeveer één week na de operatie bekend.

Uw behandelend uroloog bespreekt met u de verdere gang van zaken na de behandeling. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreekt u deze dan met uw behandelend arts, of met de oncologieverpleegkundige urologie. Schijf ze op en stel ze voor u de ingreep ondergaat, zodat alles duidelijk is.

Meer informatie over  deze ingreep.

Beleef uw kijkoperatie in 360°

De 360° video van uw kijkoperatie zorgt voor een levensechte beleving, waarin u al vóór de operatie te zien krijgt wat u in het ziekenhuis te wachten staat.

Download de app van Infor-med

infor-med logo

en bekijk alle 360° video’s

  • ga naar de App store, Google Play of de Microsoft Store en zoek op ‘Infor-med’;
  • kies rechtsonder ‘Infor-med library’ en klik vervolgens op het logo van Máxima Medisch Centrum;
  • bekijk de 360° video naar keuze

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Kijkoperaties
(040) 888 83 70

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving