Verwijdering prostaat

In geval van een kwaadaardig gezwel kan het voorkomen dat de volledige prostaat verwijderd wordt. Dit heet totale radicale prostatectomie.

Voorbereiding

De dag van de operatie zal u de uroloog zien op de afdeling of op het operatiekwartier. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u ze gerust stellen. Ook de anesthesist ziet u voor de ingreep. De ingreep zal plaatsvinden onder algemene narcose. U krijgt ook een pijnpomp voor pijnstilling na de operatie.

De operatie

Voor het verwijderen van de prostaat zult u ongeveer 4 à 10 dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat is mede afhankelijk van het directe herstel na de operatie.

Bij een laparoscopische radicale prostatectomie wordt de prostaat weggenomen, samen met het omliggende weefsel, het stuk plasbuis dat doorheen de prostaat loopt, een deel van de blaasuitgang, een gedeelte van de zaadleiders en de beide zaadblaasjes achter de prostaat. Vervolgens wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de blaas en het overgebleven gedeelte van de plasbuis. Bij de ingreep worden ook de zaadleiders afgesloten. Het weggenomen weefsel wordt opgestuurd voor nader microscopisch onderzoek. Dit onderzoek neemt enige dagen in beslag en de uitslag zal met u besproken worden. De operatie duurt in totaal ongeveer vijf uur. Na de operatie blijft u nog gedurende enkele uren op de ontwaakkamer. Daarna gaat u voor één nacht naar een intensieve zorgafdeling. De dag daarop wordt u meestal terug naar uw kamer op de afdeling urologie gebracht.

Belangrijk is het feit dat zo nodig(indien de ingreep te moeilijk verloopt of indien er zich een situatie voordoet die we niet op laparoscopische wijze kunnen oplossen) de buik toch wordt geopend en de ingreep verder klassiek open verloopt. Dit noemt men een open conversie.

Zie ook onze beeldreportage over een kijkoperatie bij prostaatkanker.

Na de operatie

Op het einde van de ingreep laat de uroloog één of twee drains in uw buik achter voor het laten afvloeien van wondvocht. U krijgt een sonde/catheter in de plasbuis voor de afvoer van urine. De drain wordt verwijderd zodra er weinig volume is aan wondvocht. De verblijfsonde blijft 10-14 dagen ter plaatse en wordt daarna op de policlinique, al dan niet na het nemen van een contrastfoto (lektest), verwijderd. U zult ook nog een infuus hebben en er zal een pijnpomp aanwezig zijn die u zelf manueel kunt bedienen en die u van uw pijn zal verlossen.

Meer informatie over deze ingreep.

Beleef uw kijkoperatie in 360°

De 360° video van uw kijkoperatie zorgt voor een levensechte beleving, waarin u al vóór de operatie te zien krijgt wat u in het ziekenhuis te wachten staat.

Download de app van Infor-med

infor-med logo

en bekijk alle 360° video’s

  • ga naar de App store, Google Play of de Microsoft Store en zoek op ‘Infor-med’;
  • kies rechtsonder ‘Infor-med library’ en klik vervolgens op het logo van Máxima Medisch Centrum;
  • bekijk de 360° video naar keuze

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Kijkoperaties
(040) 888 83 70

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving