Voor- en nadelen

Voordelen

 • Minder pijn na de operatie
  Omdat de wondjes bij een kijkoperatie kleiner zijn dan bij een buikoperatie heeft u na de operatie minder pijn en ook minder pijnstilling nodig.
 • Minder bloedverlies tijdens de operatie
  Mede doordat het CO2 gas voor druk in het lichaam zorgt, is er minder sprake van bloedverlies. Bovendien hoeft er geen grote incisie gemaakt te worden en blijven omliggende organen ongedeerd.
 • Geen schade aan omliggende organen
  Omliggende organen en spieren in de buik blijven bij een kijkoperatie op hun plek. Hierdoor ontstaan er minder snel verklevingen. Bij een klassieke operatie worden deze verschoven om plaats te maken.
 • Snel naar huis
  Een groot aantal van de kijkoperaties kunnen via dagbehandeling plaatsvinden. Dit betekent dat u ’s ochtends komt en enkele uren na de operatie alweer naar huis kunt gaan.
 • Snel herstel
  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat patiënten die via een kijkoperatie worden geopereerd sneller hun dagelijkse werkzaamheden kunnen oppakken.
 • Cosmetisch fraaier resultaat
  Omdat de wondjes (en dus ook de littekens) kleiner zijn is het cosmetisch resultaat fraaier dan na een grote buikoperatie.
 • Kleine kans op littekenbreuken

 Nadelen

 • Een kijkoperatie is niet altijd mogelijk
  Niet alle ingrepen kunnen via een kijkoperatie worden uitgevoerd. Soms is een orgaan te groot om via een kijkoperatie te verwijderen. Ook kan er sprake zijn van verklevingen, of moet de buik wegens complicaties tijdens een operatie toch opengemaakt worden. Dit zijn echter uitzonderingen
 • Laparoscopische operaties (kijkoperatie in de buikholte) kunnen alleen onder algehele narcose en niet met bijvoorbeeld een ruggenprik. Dit geldt overigens ook voor de meeste buikoperaties.
 • Na een laparoscopische ingreep kunt u pijn krijgen ter hoogte van de schouders. Dit komt door het koolzuurgas in de buik. Dit gas verdwijnt binnen enkele dagen en daarmee verdwijnt ook de pijn.
 

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Kijkoperaties
(040) 888 83 70

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving